วิธีใช้งาน Hotmail ใน Outlook 2007

เมื่อก่อนใครที่ต้องารใช้งาน Hotmail ใน MS Outlook 2007 นั้นสามารถ add new account และใช้งานได้ทันที

 

แต่ภายหลังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ เนื่องจาก MS เปลี่ยนวิธีการ ดึงข้อมูลจาก Hotmail โดยตรงจาก Outlook

 

วิธีที่จะทำใหุ้คุณสามารถใช้งาน Hotmail ใน Outlook 2007 ได้ มีดังนี้ครับ

 

ให้ดาวโหลด ไฟล์ mail connector ด่านล่าง

 

เมื่อดาวโหลดเสร็จให้ลงโปรแกรม ตามนี้ครับ

 

hotmailoe2007-1

กด next

 

hotmailoe2007-2

 

ใส่ชื่อ

 

hotmailoe2007-3

 

เริ่มลง โปรแกรม

 

hotmailoe2007-4

 

ไปที่เมนู outlook connector > Addnew Account

 

hotmailoe2007-5

 

ใส่ ชื่อที่ให้แสดง อีเมล์ และรหัสผ่าน

 

หลังจากนั้น โปรแกรมจะให่คุณ ปิด Outlook แล้ว เริ่มโปรแกรมใหม่จะ พบว่า สามารถใช้งาน Hotmail ใน Outlook ได้แล้ว เย่!!

 

hotmailoe2007-6

 

 

 

Latest Articles

Prev Next

Config ISA2006 Allow FTP-TLS (Secure)

Some of my users used to download files though FTP from a partner company in Germany, and to be able...

Read more

แก้ Registry ให้ MS Outlook สามารถส่งไฟล…

Important This article contains information about how to modify the registry. Make sure that you back up the registry before...

Read more
Enable WMI (Windows Management Instrumentation)

Enable WMI (Windows Management Instrumen…

WMI comes installed on all of Microsoft's modern operating systems (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista and Windows...

Read more
วิธีปิด IE SEC ใน Windows 2008

วิธีปิด IE SEC ใน Windows 2008

วิธีปิด IE SEC ใน Windows 2008 When you hit Internet Explorer for the first time (and every time) to demo something...

Read more
NewSID บน Widows 7

NewSID บน Widows 7

ปกติแล้ว เมื่อมีการ Clone Windows นั้น เราจะต้องทำการเปลี่ยน Security Identifiers (SID) เพื่อไม่ให้ซ้ำกับ Windows เดิมที่เรา Clone มา ซึ่งบน Windows XP หรือ Windows Server...

Read more

Office 2010 Client activate KMS

Office 2010 Client activate KMS   เมื่อเราติดตั้ง KMS Host ที่ OS mี่รองรับแล้ว ก็ไปที่เครื่อง Client ที่ใช้งาน MS Office 2010 ทำ การ activete ไปยัง KMS...

Read more

ติดตั้ง Office 2010 KMS host

This article summarizes all important facts about Microsoft Office 2010 KMS activation. Among other things you will learn which software...

Read more
Importing and Exporting Address Books in MS Outlook 2007

Importing and Exporting Address Books in…

Importing and Exporting Address Books in MS Outlook 2007 The following instructions explain how to import address books from other email...

Read more

Online

We have 1 guest online
fashion journal